Outdoor klub Svidník - Marko Ivan

Vítame vás na strákach outdoor klubu svidník


News

info: projekt Tourist Teamu Svidník 2. svetova vojna na Kalinci v Belejovciach úspešne pokračuje


Links:

Outdoor klub Svidník...

Grant na obnovu súčastí KDO v k.ú. Belejovce v rukách O.Z. Touristteam Vertical

O.Z.Touristeam Vertical vzniklo v roku 2006. Svoju činnosť vykonáva na dobročinnej báze a jeho cieťom je podpora a rozvoj cestovného ruchu, turistiky, horolezectva a vytváranie podmienok pre ich další rozvoj.

Združenie sa spolu s O.Z. Združenie pre rozvoj cestovného ruchu Nízke Beskydy a obcami Nižná a Vyšná Jedľová, Výšná Pisaná podieľalo na výstavbe rozhľadne na kóte Rohuľa, rozhľadne na kóte Stavok a turistickej útulne na Rohuli.

Jeho prvým samostatným projektom je projekt „Obnova súčastí bojiska KDO“ so začiatkom jún 2008 a koncom jeseň 2008.Partnerom v tomto projekte je obec Belejovce a taktiež nás podporuje O.Z. Združenie pre rozvoj cestovného ruchu Nízke Beskydy.

História severovýchodného Slovenska má nemalý význam pre obyvateľov nielen tohto regiónu . ale aj pre celé Slovensko. Jeho historické udalosti sú úzko spojené s vojenskými udalosťami z minulosti a ovplyvnili mnohé štáty Európy. Na jar 1799 prechádzali cez tento regi=on do severného Talianska ruské vojská pod vedením generála G. L. Rebindera. V marci 1800 to boli kozáci Suvorovovho a ako dokazuje i pamätná tabuľa na budove Obvodného úradu vo Svidníku, v roku 1806 pobudli tu vojská generála Kutuzova. V obci Belejovce počas 18. Storočia sa 2-krát konali vojensé manévre Rakúsko-uhorkej armády, pravdepodobne protinapoleónske a v roku 1914 vojenské manévre Keizer. Počas I.sv. vojny v severnej časti chotára malo cisárske vojsko delostrelecké postavenie. Taktiež v II. Sv. vojne na rozmedzí území Kečkovce a Belejovce od kóty Kalinec na juhuaž po hranicu v Poľskom na severesa vinuli zákopy obranných pozícii nemeckej armády proti Červenej armáde útočiacej zo severovýchodu v smere od poľského mesta Dukla a kóty Stavok 752 m.n.m. na hranici. Ako sme už v úvode naznačili v spojitosti so záujmovou oblasťou a jej vojenskou minulosťou, naším hlavným cieľom v tomto projekte sú vojenské zákopy v katastrálnom území obce Belejovce v blízkosti kóty Kalinec. Tak by sme poodhalili jej nové aspekty a sprístupnili ich širokej verejnosti. V prvom rade ide o presnú lokalizáciu zákopov v dnes už v oblasti čiasotčne zarastenej krovím. Druhým krokom bude odstránenie náletovej vegetácie a lesných porastov, ktoré už rokmi túto oblasť znehodnotili. Aby sme lepšie ilustrovali pôvodné bojiska a zákopov, plánujeme odstrániť zeminu v miestach zosuvov a prípadných zásypov. Nasledne dôjde k sprejazdneniu lesnej cesty na hranici k. ú. obce. popri časti bývalích zákopov, ktoré už nie sú rozoznateľné a oni obnoviteľné. Ďalším krokom obnovy bude inštalovanie informačných tabúľ. Na záver vznikne náučný chodník pre návštévníkov, ktorý doplní sieť turisticky značených trás. Tento projekt je prvotnou sučasťou ďalších projektov, ktoré majú zachovať a zlepšiť v tomto kraji.

V prípade,že Vás náš projekt zaujal a chceli by ste sa dozvedieť niečo nové alebo nás podporiť, kontaktujte nás na ttvertical@gmail.com.

" Projekt je spolufinancovaný z NEFO PSK, n.f." vo výške 50 000 SK8.2008

Outdoor klub Svidník vznikol v rusínskom prostredí v roku 2000 ako otvorené združenie spájajúce nadšencov telemarku a back country, skialpinizmu, vysokohorskej turistiky, cyklistiky, vodných športov, volejbalu, futbalu a hokeja.

Mimo športových aktivít sme sa výrazne podieĺali na výstavbe rozhĺadní na Rohuli a na Stavku.

Pracujeme na projektoch histórie 1. a 2. svetovej vojny v našom regióne.

Úspešne propagujeme drevené rusínske cerkvi.