Drevená sakrálna architektúra v Karpatoch - Drevené cerkvy Karpát

Marko Ivan - Outdoor klub Svidník


News

info: 19.5.2008 Bratislava slideshow drevené cerkvi Karpát

info: Foto drevených artikulárnych stavieb z Maďarska kompletné!!!

2008 Apríl 19: Ostáva už iba Ukrajina a fotodokumentácia je kompletná a začneme pracovať na textoch...

2007 Dec 27: pridané foto celé Slovensko, všetky drevené sakrálne stavby na Slovensku iba na tomto webe!!!!!!!!!!!!!!

Links:

Drevené cerkvy Karpát...


Drevené cerkvy Karpát - Drevená sakrálna architektúra v Karpatoch

Nie vždy má človek možnosť spoznať históriu svojich predkov detailne. Existuje veľa nezodpovedaných otázok a zahmlených informácií z obdobia útlaku a zatracovania všetkého čo by mohlo byť v budúcnosti dôvodom na návrat k hodnotám, ktoré naši predkovia strážili a predávali si z generácie na generáciu. Karpaty vzhľadom na svoje geografické položenie v centre Európy sa stali križovatkou kultúrnych vplyvov západu a východu, juhu i severu. Migrácia pohanských kmeńov, chrámy slovanských božstiev a vplyv kresťanstva, náboženstiev východu a západu, I. a II. svetova vojna, povojnové usporiadanie štátov Európy, vysťahovalectvo, ... to je len časť z toho čo si museli naši rusínsky predkovia vytrpieť a prežiť. A predsa sa im podarilo zanechať nám mimo množstva iných odkazov aj jeden z tých, ktorý môžeme smelo zaradiť medzi kultúrne svetové dedičstvo /UNESCO/– unikátne drevené cerkvy. V podobe sakrálnych stavebných pamiatok sa nám zachovali vzácne drevené cerkvy, ktoré nám jasne ukazujú našu historickú cestu, ktorú by sme mali nasledovať a chrániť. V drevených cerkvách je ukrytá láska k bohu, symbióza s okolitou prírodou a hrdosť na staroslovanské tradície. Karpatský oblúk nerozdelil Európu, ale práve naopak na jeho svahoch sa miešali a spájali kultúry a tak máme možnosť dnes chrániť 61 jedinečných drevených sakrálnych stavieb na Slovensku: 44 rusínskych drevených cerkví, 11 rímskokatolíckych kostolov a 6 evanjelických artikulárnych chrámov reprezentuje históriu našej oblasti, našich predkov a je na nás aby sme v podobe 44 drevených rusínskych cerkví rozvíjali a zachovali pre ďalšie pokolenia odkaz staroslovanských hodnôt a tradícií.

19.05.2008:: 
ZIRS POZÝVA

P O Z V Á N K A

Združenie inteligencie Rusínov Slovenska si Vás dovoľuje pozvať na ďalšiu besedu (spojenú s prezentáciou) pre Rusínov a ich priateľov v Bratislave, teraz pod názvom STRETNUTIA PRI DUNAJI.

Naše pozvanie prijal

Ivan Marko
(amatérsky fotograf, Svidník ).

Náš hosť nafotil celú sériu skvostov sakrálnej drevenej architektúry – drevených chrámov v Čechách, na Slovensku, Poľsku a v Rumunsku. Rád Vám ich predstaví a podelí sa so svojimi zážitkami pri získavaní fotografií. Istotne zaujímavé bude aj porovnanie aktuálneho stupňa starostlivosti a ochrany o perly kultúrneho dedičstva.

Podujatie moderuje: Ivana Lempeľová

Stretnutie sa uskutoční dňa 19. mája 2008 o 17.30h (pondelok) v budove DOPRASTAVU, Košická ul. č.52, v Bratislave.

Na stretnutie sa teší
doc. MUDr. Michal Šteňo, CSc.
predseda

PODUJATIE SA USKUTOČNÍ S FINANČNOU PODPOROU MK SR
- Program Kultúra národnostných menšín 2008

Európska únia a drevené cerkvy

S príchodom EU na Slovensko vznikol priestor pre začlenenie drevených cerkví do kultúrného svetového dedičstva UNESCO a tak aj Slovensko postupom času  akceptuje existenciu výnimočných sakrálnych objektov na svojom území - prítomnosť drevených rusínskych cerkví...