Vyhne - Kamenne more 495 m.n.m.

GPS Nxx xx xx.x Exx xx xx.x / Mapa SHOCART list c. 275